Złomowanie samochodu to najczęściej ostateczność. Gdy koszt naprawy przewyższa wartość auta, oddanie pojazdu do kasacji wydaje się słusznym krokiem. Co musisz wiedzieć na temat złomowania pojazdu? Gdzie można tego dokonać? Jakie dokumenty będą niezbędne i ile to kosztuje? Oto poradnik, w którym rozwiewamy wszelkie wątpliwości na temat złomowania samochodów! 

Złomowanie samochodu a dokumenty

Zacznijmy od tego, że złomowanie pojazdu powinno przebiegać w sposób legalny, czyli zostać przeprowadzone w legalnej stacji demontażu. Pozwoli to otrzymanie dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji oraz na ubieganie się o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony auta. Złomowanie samochodu na nielegalnym złomowisku może poza tym przysporzyć wielu problemów z Urzędem Skarbowym czy policją, gdy np. pojazd zostanie wykorzystany do przestępstwa.

W kwestii złomowanie samochodu a dokumenty, należy pamiętać o dopełnieniu kilku formalności. Lista niezbędnych dokumentów, które powinieneś zgromadzić, zanim udasz się do legalnej stacji demontażu:

  • dowód rejestracyjny lub dokument zastępczy (wystawia go wydział komunikacji, np. po zgłoszeniu kradzieży dowodu, zniszczeniu czy po zatrzymaniu przez policję),
  • dowód osobisty, 
  • umowa kupna-sprzedaży pojazdu, 
  • w przypadku aut zarejestrowanych na firmę – wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
  • zgoda na złomowanie pojazdu i pisemne pełnomocnictwo współwłaścicieli pojazdu,
  • pisemne upoważnienie od właściciela pojazdu, jeśli złomowanie samochodu będzie odbywało się bez jego obecności. 

Złomowanie pojazdu bez dokumentów – czy jest możliwe?

Zastanawiasz się, czy jest możliwa legalna kasacja pojazdu, gdy nie ma się dowodu rejestracyjnego? Tak, jak wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku zgubienia, zniszczenia czy zatrzymania przez policję dowodu rejestracyjnego, należy udać się do wydziału komunikacji. Tam na podstawie oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie kradzieży dokumentu albo zatrzymanie go przez policję, może zostać wydany dokument zastępczy. 

Jakie dokumenty wystawia legalna stacja demontażu po kasacji samochodu?

Po zezłomowaniu samochodu, pracownik legalnej stacji demontażu przekazuje dokumenty, które będą niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji. Pierwszym dokumentem jest zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu wydane w 3 egzemplarzach. Jeden z nich pozostaje w stacji demontażu, drugi będzie wysłany do wydziału komunikacji, a trzeci natomiast będzie potwierdzeniem dla właściciela o zezłomowaniu auta. Pozostałe dokumenty to zwrot skasowanego dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów potwierdzających własność pojazdu i zwrot skasowanych tablic rejestracyjnych.

O czym pamiętać przy złomowaniu samochodu?

Złomowanie auta wymaga od właściciela (jak i współwłaścicieli) dopełnienia kilku formalności. Poza zgromadzeniem niezbędnych dokumentów, które wymieniliśmy powyżej, należy także wybrać odpowiednie miejsce, w którym zrealizowana zostanie usługa. Legalna Stacja Demontażu Złomex zlokalizowana jest w Krakowie. Funkcjonuje z up. Marszałka woj. małopolskiego SR-III.7221.4.2014.AK. Złomowane są w niej pojazdy wszelkiego rodzaju, a samochody mogą być dostarczane osobiście lub też są odbierane na lawetach przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników. 

O czym jeszcze warto pamiętać? Sprawdź cennik w stacji demontażu. W Złomex otrzymasz za samochód kompletny – 0,85 zł/kg, gdy dostarczysz go osobiście lub 0,75 zł/kg, kiedy zostanie odebrany lawetą (cena obowiązująca w listopadzie 2022). Po zezłomowaniu upewnij się, że otrzymałeś wszystkie niezbędne dokumenty. Następnie w ciągu 30 dni wyrejestruj samochód we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Po tej procedurze skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym lub od razu złóż wniosek o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony.