Kasacja pojazdów

Kontakt

Autokasacja:
+48 695-939-595

Sprzedaż części:
+48 515-276-621
lub sprawdź nasze aukcje logo allegro (najlepsze ceny)

Kraków: ul. Igołomska 27

Autokasacja

Z up. Marszałka woj. małopolskiego SR-III.7221.4.2014.AK prowadzimy Stację Demontażu Pojazdów (auto szrot), w której złomujemy pojazdy wszelkiego rodzaju.

 

Informacje

dla klienta chcącego skasować pojazd:

Osoba powinna posiadać:
· Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem (do wglądu),
· Osoba kasująca powinna posiadać upoważnienie od właściciela bądź właścicieli jeśli nie jest posiadaczem pojazdu (wzór upoważnienia do pobrania ),
· Dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dowód potwierdzający własność pojazdu np. umowa kupna sprzedaży,
· Kartę pojazdu (jeśli była taka wydana),
· Pokwitowanie z Policji jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję,
· Kompletny lub niekompletny pojazd z czytelnymi numerami ewidencyjnymi,

Dokumenty jakie otrzymuje właściciel pojazdu:
· Zwrot skasowanego dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów potwierdzających własność pojazdu,
· Zwrot skasowanych tablic rejestracyjnych,
· Zaświadczenie o skasowaniu pojazdu.

Ceny pojazdów:
Cena za dany pojazd będzie szacowana indywidualnie w zależności od rodzaju pojazdu i stopnia jego kompletności.

 

Mamy najlepsze ceny w całym regionie!