Pozostawienie wraku auta w miejscu niedozwolonym jest karalne. Właścicielowi grozi m.in. kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, mandat lub grzywna za porzucenie pojazdu (gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia) oraz poniesienie kosztów odholowania auta na parking i jego przechowania do dnia odbioru. Ile wynoszą te kary? Czym właściwie jest wrak samochodu? Jaka jest alternatywa dla porzucenia auta? Sprawdź poradnik Zlomex.pl!

Wrak samochodu – czyli co?

Za wrak uznaje się pojazd pozbawiony tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na to, że nie jest on używany lub nie nadaje się do jazdy. Wskazówkami w określeniu pojazdu mogą być np. wiek auta, zniszczone wnętrze, łatwy dostęp do pojazdu przez osoby trzecie. Niestety porzucone wraki to częsty widok w Polsce – można je spotkać na parkingach, a nawet na terenach zielonych, jak np. łąki czy lasy. 

Wraki pojazdów szpecą krajobraz, negatywnie wpływają na estetykę okolicy, a przede wszystkim szkodzą środowisku. Najbardziej niebezpieczne są te auta, z których wyciekają płyny eksploatacyjne oraz te, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla innych (np. wybite szyby, o które mogą skaleczyć się dzieci).

Możliwe konsekwencje porzucenia wraku samochodu

Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie porzuconych wraków pojazdów, jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W art. 50a ustawy znajduje się zapis, że straż gminna lub Policja mogą usunąć auto na koszt właściciela w dwóch wspomnianych powyżej przypadkach – gdy auto nie ma tablic rejestracyjnych lub gdy jego stan wskazuje na niezdatność do eksploatacji. 

Początkowo odpowiednie służby podejmują odpowiednie kroki, by znaleźć właściciela pojazdu i wezwać go do usunięcia porzuconego wraku. Takie wezwanie zostaje wydane w formie pisemnej, a pomocni w ustaleniu właściciela mogą być świadkowie, sąsiedzi czy inne poszlaki.

Jeśli właściciel w ciągu 2 tygodni nie podejmie działań, wrak pojazdu może zostać umieszczony na parkingu depozytowym. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy został on porzucony na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Koszt holowania lub lawetowania pojazdu, jak i jego przechowywania na parkingu, ponosi właściciel pojazdu. 

Poza tym warto wiedzieć, że porzucenie auta w miejscu publicznym może także wiązać się z niemałym mandatem. Dodatkowo należy też liczyć się z karami finansowymi za nieopłacone OC, które obecnie także są pokaźne i wynoszą kilka tysięcy złotych (wysokość zależy od tego, jak długo OC nie jest opłacane). 

Problem stanowią jednak pojazdy, które nie zostały porzucone w strefach publicznych. Takie wraki straż miejska lub policja może usunąć na parking dozorowany jedynie wtedy, gdy stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, utrudniają ruch drogowy lub negatywnie oddziałują na środowisko. 

Gdy pojazd trafia na parking dozorowany, jego właściciel może go odebrać w ciągu 6 miesięcy (po uiszczeniu kar) lub w ciągu 6 miesięcy, jeśli auto stwarza niebezpieczeństwo (np. wyciekające płyny). Po tym czasie wrak przechodzi na własność gminy i może np. trafić na licytację komorniczą. 

Alternatywa dla porzucenia wraku auta

Jeśli zdarzy się sytuacja, że Twój pojazd nie będzie nadawał się do użytku albo będziesz wiedzieć, że ktoś boryka się z tym problemem, warto znać alternatywę dla porzucenia wraku auta. Najskuteczniejszym sposobem jest po prostu kasacja pojazdów. Właściciel udaje się ze swoim autem na skup samochodów lub kontaktuje się z takowym, aby odebrał on od niego pojazd (np. lawetowanie, gdy auto jest niezdatne do jazdy). Kasacja auta powinna odbyć się w skupie posiadającym uprawnienia, czyli w Stacji Demontażu Pojazdów. Jeśli jesteś z Krakowa lub okolic – zapraszamy do kontaktu ze Złomex. Możemy odebrać pojazd lawetą i zawsze gwarantujemy maksymalny profesjonalizm oraz atrakcyjne stawki przy wycenie wraku.