Chcesz oddać zgromadzone elementy miedziane na złom? Bez obaw, możesz legalnie przywieźć je do skupu, a po wycenie sprzedać po aktualnie obowiązujących stawkach. Nieco inaczej jednak sprawa wygląda, gdy mowa o wielkogabarytowym złomie, dużej ilości złomu lub regularnej sprzedaży złomu przez firmy (np. odpad w zakładach produkcyjnych). W takiej sytuacji należy wiedzieć, jak przewozić złom i kto właściwie może to robić. Sprawdź poradnik przygotowany przez Złomex!

Jak prawidłowo przewozić złom?

Złom to metalowe przedmioty, które nadają się do ponownego wykorzystania. Zaliczamy do nich zarówno odpady metalowe, jak i np. wraki samochodów, urządzenia, maszyny, elementy konstrukcyjne i wiele innych. Do złomu zalicza się nie tylko stal i żeliwo, ale również metale kolorowe, które mają różne właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Aby pozbyć się złomu z posesji gospodarstwa domowego czy firmy, najlepiej zwrócić się do profesjonalistów, którzy zajmą się tym zgodnie obowiązującymi standardami. 

Gdy chcesz sprzedać na złom odpady ze stali, miedzi, aluminium, różnego rodzaju urządzenia czy wrak pojazdu, musisz wiedzieć, że może to się odbyć wyłącznie specjalnie przeznaczonymi do tego pojazdami. Transportowanie ich nieprzystosowanym do tego celu pojazdem może doprowadzić do awarii i będzie stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlaczego? Ponieważ złom charakteryzuje duża masa własna, a poza tym może on być w złym stanie technicznym (np. elektrośmieci) czy zanieczyszczony toksycznymi substancjami. 

Aby przewóz niebezpiecznych odpadów (a do nich zaliczany jest również złom) przebiegł bezpiecznie i zgodnie z prawem, musi być zorganizowany specjalny transport. Do tego celu wykorzystuje się przystosowane pojazdy, wyposażone w kontenery, wykonane z wysokowytrzymałej stali i zgodnie z normą DIN 30722. Powinny mieć one grube ściany, solidną konstrukcję (ścian, ale też bram) i być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, które uniemożliwią przypadkowe otwarcie. 

Jakie zezwolenia są potrzebne?

Do stycznia 2020 roku, by legalnie przewozić złom, konieczne było otrzymanie zezwolenia, które wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby firmy wywożącej odpady bądź miejsce zamieszkania osoby transportującej odpady. Zezwolenie wydawane było po złożeniu odpowiedniego wniosku, w którym znajdowały się m.in. informacje na temat tego, jakie rodzaje odpadów (kod wg katalogu odpadów) będą transportowane, na jakim terenie będzie prowadzona działalność, w jaki sposób i jakim środkiem transportu i przez jaki okres prowadzenia działalności.

Gdy wycofano decyzje na transport odpadów, ich miejsce zajął wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Na jego podstawie legalny przewoźnik otrzymuje unikalny, przypisany indywidualnie numer rejestrowy. Obowiązek ten nie dotyczy transportu złomu wytwarzanego samodzielnie. Przewoźnik złomu, wpisany do rejestru BDO, jest zobowiązany:

  • odpowiednio przystosować i oznakować pojazd,
  • sporządzić dokument potwierdzający rodzaj przewożonych surowców, 
  • dysponować danymi zleceniodawcy wywozu.

Gdzie oddać złom?

Jeśli masz na sprzedaż złom wielkogabarytowy, duże ilości elementów metalowych, elektrośmieci, wrak pojazdu czy inne elementy, które wymagają pomocy przy transporcie – zleć usługę firmie, która ma wpis do BDO i zajmuje się tego typu przewozami. Wówczas zyskasz pewność, że transport złomu odbędzie się bezpiecznie i legalnie. Jeśli jednak masz do oddania niewielkie ilości złomu (np. puszki, kable, pręty, blachy, miedziane części), to możesz je przywieźć na skup złomu samodzielnie. Zadbaj o bezpieczeństwo w trakcie przewozu – tak, aby nic nie wystawało w pojazdu i nie stwarzało niebezpieczeństwa dla kierowcy, pasażerów czy innych uczestników ruchu drogowego.