Złom użytkowy to rodzaj złomu, który można sprzedać na wielu skupach. Jego cechą charakterystyczną jest to, że przedmioty nadają się do ponownego użytku bez konieczności przetopienia lub innej obróbki. Do złomu użytkowego zalicza się różnego rodzaju metalowe przedmioty i nie tylko. Jednak to, jakie rzeczy zostaną przyjęte, zależy od polityki praktykowanej na danym skupie. Dowiedz się więcej o złomie użytkowym.

Złom użytkowy – co to jest?

Złom dzieli się na stalowy, żeliwny, z metali niezależnych oraz złom użytkowy. Ten ostatni jest dość specyficzny, ponieważ nie podlega on dalszej obróbce, a zatem nie musi zostać przetopiony, aby móc ponownie go wykorzystać. Taki złom nadaje się do ponownego użytku bez poddawania go recyklingowi. Na skupach złomu wiele elementów można odzyskać i ponownie wykorzystać, choć dotyczy to najczęściej lokalizacji, gdzie znajdują się profesjonalne stacje demontażu, które dysponują odpowiednim sprzętem, a pracownicy mają stosowną wiedzę i umiejętności. Warunek, jaki musi spełniać dany przedmiot, aby zostać skupionym jako złom użytkowy, jest dobry stan techniczny, umożliwiający jego ponowne wykorzystanie. Co istotne, w takich skupach i zakładach obrotu złomem dokonywany jest nie tylko skup, ale też sprzedaż elementów. Jeśli więc potrzebujesz danych elementów, np. blach, rur, kabli prętów, części samochodowych itp.

Co zalicza się do złomu użytkowego?

Do złomu użytkowego zalicza się różnego rodzaju przedmioty, wśród których możemy wyróżnić:

  • rury, pręty i inne elementy konstrukcyjne,
  • części samochodów, maszyn i urządzeń,
  • elektronikę,
  • konstrukcje stalowe,
  • elementy stalowe wyposażenia budowlanego,
  • inne elementy, które przyjmuje wybrany przez Ciebie skup złomu.

Czy złom użytkowy jest odpadem?

Złom użytkowy to różnego rodzaju elementy, które mogą być ponownie wykorzystane. Dla niektórych mogą to być nieużyteczne odpady, ale jeśli zostaną odpowiednio odzyskane (np. wymontowane części samochodowe, pocięte blachy, wyciągnięte pręty itd.), to mogą być później wykorzystane. Skupy złomu często zajmują się więc odzyskiem materiałów, a następnie ich obrotem. Przekłada się to na korzystny wpływ dla środowiska naturalnego, ale też sporą oszczędność kupujących! Szczególnie popularne jest kupowanie na złomowisku części samochodowych, elementów maszyn czy różnego rodzaju konstrukcji stalowych, prętów, rur itd.